ماه: خرداد ۱۳۹۹

انتخاب حمید کلاسنگیانی بعنوان دومین مربی سال

آقای حمید کلاسنگیانی اسطوره بسکتبال گرگان پس از ثبت خاطرات خوب و ماندگار سال قبل،که مطمعنا سال ها در ذهن گرگانی ها باقی خواهد ماند،اکنون که شما به عنوان دومین…

اسامی تیم بانوان

زهرا سوخته سرایی تینا عیساییان نیکو فتاحیان نیلوفر مظاهری ریحانه باقری نیلوفر مفیدی یاسمن محمدی مریم حبیبی زاده شیدا شجاعی شادی عبدالوند شیما خوش آیین سارینا یوری   نازنین امید…