پیشکسوتان بسکتبال گرگان

شعبان قاري
پدر بسكتبال گرگان
مرحوم عطا عیدمحمدی اسدالله كبير محمد ايزد پناه
حميد كلاهسنگياني محمد رضا محسني هادي ايزد پناه زمان حسيني
ساعد كريمي حسن خدايي مهدي قاسم پور حسن طيبي
فرهاد زحمتكش مجتبي بني عقيل غلام خداوردي معين صفايي
آرمين صادقي هادي دهقان طاهر كبير صالح رايج
پيام خواجه نژاد حميد شاهيني صالح مخدومی صابر مخدومی
مهدي شاهيني محمد رجبي نوید چلنگر عرفان خردمند
شهاب علی اصغری حسین سیفی مازیار معصومی مازیار صبحی
محسن محمدی حمیدرضا منصوريان رضا بداغی سهيل غنودي
داریوش نبوی فراز زحمتکش
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.