قرارداد دو بازیکن بومی و یک ستاره ملی پوش ثبت شد

یاسین کلاسنگیانی بازیکن بومی شهرداری گرگان قراردادش را برای یک فصل دیگر با شهرداری گرگان تمدید کرد.

سعید صالحی، ستاره فصل قبل توفارقان آذرشهر به تیم شهرداری گرگان پیوست.

محمد جمشیدی ستاره تیم ملی با قراردادی یک ساله به جمع شاگردان مهران شاهین طبع پیوست.