قوانین انجمن

بسمی تعالی

اساسنامه انجمن هواداران بسکتبال گرگان

فصل اول کلیات

ماده 1: انجمن هواداران بسکتبال گرگان در این اساسنامه به اختصار انجمن نامیده میشود، تشکیلاتی سراسری همکف قرار دارد.

ماده 2: ساختار انجمن مبنای ارزشهای اسلامی همچون ( فرهنگ و اخلاق دینی، رعایت احکام شرعی و تعاون ) شکل میگیرد

فصل دوم: اهداف

1_ حضور در سالن مسابقات به صورت رایگان
2_ استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی معرفی شده از سوی انجمن
3_ امکان حضور در تمرینات تیم بسکتبال گرگان
5_ امکان همراهی تیم در مسابقات خارج از خانه و اردوهای مختلف
6_ امکان حضور در جشنها و میهمانی های باشگاه
7_ ارسال هدایای تبلیغاتی
8_ فورش لباس کامل بازیکن با شماره و نام دلخواه هواداران با تخقیف بسیار ویژه
9_ در اختیار داشتن برنامه کامل مسابقات سوپر لیگ و جدول و مسابقات
10_ معرفی کردن بازیکنان مستعد از مدارس به باشگاه
11_ برگزاری کلاسهای فرهنگی ورزشی جهت هواداران
12_ سازماندهی علاقمندان و تماشاگران جهت جلوگیری از بروز حوادث
13_ کمک به مسئولین نیروی انتظامی جهت نظم هرچه بیشتر مسابقات

فصل سوم : ارکان

ماده 3: ارکان انجمن عبارت است از مجمع عمومی_هیئت مدیره_هیئت موسس_کمیته

الف: مجمع عمومی: عالی ترین رکن انجمن است که سالانه با شرکت کیله اعضا تشکیل میشود.

ب: هیئت مدیره: شورای مرکزی عالی ترین رکن انجمن پس‌ از مجمع عمومی میباشد.

ج: هیئت مدیره: شامل اعضای تشکیل دهنده هسته اولیه انجمن میباشد

د: کمیته های انجمن: تشکیلات، روابط عمومی، فرهنگی و فوق برنامه، تدارکات، اداری.

تبصره: مسئول انجمن عالی ترین مقام تشکیلاتی میباشد که از بین اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب میشود

فصل چهارم: عضویت

ماده 4: عضو فردی است که متقاضی همکاری با انجمن بوده و شرایط عضویت را دارا باشد و مراتب عضویت وی به تایید کمیته تشکیلات رسیده باشد و با یکی از کمیته ها همکاری داشته باشد.
مراحل عضویت که شامل تکمیل فرمها و تحویل مدارک و تصویب عضویت آنها میباشد با آیین نامه مصوب شورای مرکزی مشخص میگردد.

تبصره 1_: شخصیت های ورزشی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب هیئت مدیره به عضویت افتخاری انجمن در می آیند

تبصره 2_: جلسات هیئت مدیره انجمن بصورت هفتگی برگزار میشود

فصل پنجم: اصور مالی

ماده 5 : در آمد انجمن از محل پرداخت حق عضویت، کمکهای مردمی و قانونی دولتی خواهد بود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.