فرهاد زحمتکش با حکم دکتر طباطبایی به عنوان ” سرپرست کمیته داوران و مسابقات ” منصوب شد.

فرهاد زحمتکش با حکم دکتر طباطبایی به عنوان ” سرپرست کمیته داوران و مسابقات ” منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، دکتر رامین طباطبایی در حکمی فرهاد زحمتکش را به عنوان سرپرست کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در حکم وی آمده است:
با توجه به توانایی، تجربه تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان “سرپرست کمیته داوران و مسابقات فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران ” منصوب می شوید. امید است با بهره گیری از حداکثر توان علمی و فنی وظایف خود را با موفقیت به انجام برسانید.

لیگ برتر بسکتبال
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.