صدور رای کمیته انضباطی در خصوص دیدار شیمیدر و شهرداری گرگان

پس از گذشت سه ماه از صدور رای کمیته انضباطی در خصوص دیدار شیمیدر و شهرداری گرگان،با پیگیری های انجمن هواداران بسکتبال گرگان به احکام این رای دست یافتیم:

گزارش ناظر فدراسیون حکایت دارد :

۱.ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست از سوی هواداران دو تیم و عدم اقدام مورد انتظار از سوی سرپرستان دو تیم،نیروهای انتظامی و حراست

۲.نا آرامی و اعتراض مکرر آقای محمدرضا اسلامی با داوران و مسئولین برگزاری مسابقه و تحریک تماشاگران خودی

۳.اعتراضات مکرر آقای جمشیدی به داوران مسابقه در طول مسابقه و فحاشی رکیک به داوران(فحش ناسزا به مادر داوران) و استفاده از الفاظ ناشایست نسبت به تیم داوری و تکرار این حرکت در هنگام خروج از زمین بازی پس از اخراج

۴.مصاحبه آقای اسلامی با خبرنگاران و اصحاب رسانه و بیان اینکه نتیجه بازی در خارج از زمین تعیین میگردد و اتهام به فدراسیون و نگاه حمایتی فدراسیون به آقای شاهین طبع

۵.فحاشی و شعار های نامتعارف هواداران گرگان در روز بازی(قبل،حین و بعد از بازی!!!!!!!) وارد به نظر میرسد.

احکام انضباطی صادر شده :

۱. هر یک از باشگاه های شیمیدر قم و شهرداری گرگان به یک فقره تذکر کتبی و پرداخت پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

۲.آقای محمد جمشیدی علاوه بر محرومیت ناشی از دیسکالیفه به دو جلسه محرومیت تعلیقی از شرکت در مسابقات محکوم شد‌.

۳.آقای محمدرضا اسلامی به یک جلسه محرومیت قطعی و پرداخت هفت میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

نکته جالب : فدراسیون بسکتبال و باشگاه شهرداری گرگان هیچ واکنشو اطلاع رسانی نسبت به این رای نداشتند!!!

چطور شد این جلسه و رای صادره رسانه ای نشد و حتی در سایت فدراسیون بسکتبال و پیج رسمی فدراسیون هیچ اثری از این رای وجود ندارد ؟!
از چه چیزی واهمه دارید مسئولین محترم فدراسیون ؟!

مسئولین محترم باشگاه شهرداری گرگان
شما جرا به این موضوع اشاره نکردید و اعتراضی صورت ندادید ؟!

انجمن هواداران بسکتبال گرگان

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.