ثبت قرارداد پنج بازیکن در روز سه شنبه

نوید رضایی فر،روزبه ارغوان،امیر حسین آذری و علیار نجفی از بازیکنان فصل قبل شهرداری گرگان قراردادشان را با شهرداری گرگان تمدید کردند.

همچنین سینا واحدی ،بازیکن جوان و آینده دار فصل قبل مهرام به شاگردان مهران شاهین طبع اضافه شد.

اخبار تکمیل میشود…