اسامی تیم آقایان

پوریا غنودی پری پتی پدرام فخوری امیر حسین آذری
علیار نجفی روزبه ارغوان رهام کبیر حسن علی اکبری
یاسین کلاسنگیانی نوید رضایی فر محمد حسن پور مبین شیخی
امیر صدیقی احمد بوستانیان
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.